Wednesday, July 13, 2011

CONTOH KERTAS KERJA - KREATIVITI DALAM SENI

 Oleh : Hassan Mohd Ghazali
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Definisi Kreativiti
*Perkataan Latin – Creare bermaksud membuat

*Perkataan Greek – Creare  bermaksud memenuhi
*Kamus Dewankemampuan mencipta daya kreatif
*KeseluruhanKemampuan mempunyai kebolehan  
                                 menciptan, menghasilkan dan
                                 mengembangkan sesuatu idea baru
                                  dan asli

Perkembangan Kreativiti
*Fisher menjelaskan terdapat 5 tahap pemikiran kreativiti :
*Peringkat rangsangan
*Peringkat penerokaan
*Peringkat perancangan
*Peringkat aktiviti
*Kajian semula

Peringkat Rangsangan

*Dirangsang dengan mengemukakan perlbagai seoalanapa, bagaimana, kenapa, siapa dan sebagainya

Peringkat Penerokaan

*Mempunyai permikiran ke hadapan, membuat kajian, dan eksperimen

Peringkat Perancangan

*Merancang dan memetakan semua aktiviti secara visual


Peringkat Aktiviti

*Merancang dan memetakan semua aktiviti secara visual

Kajian Semula
*Menilai keberkesanan dan proses penambahbaikan pemikiran kreatif akan memberi cadangan yang bernas, murid disarankan memberi pendapat dan komen apa yang telah dilaluinya

Ciri-ciri Kreatif Dalam Seni
Daya persepsi yang tinggi
Daya membina idea sendiri
Suka mengkaji dan menyelidik
Peka terhadap nilai-nilai estetik
Keyakinan diri

Peka Terhadap Sesuatu
-
tertarik kepada nilai keindahan, kecantikan pada alam
Keyakinan Diri
-
berdikari
-
perasaan dan emosinya kuat dalam membuat penyataan diri
Daya persepsi yg tinggi
-
Malihat kekuatan nilai estetika dan makna pada objek alam

Daya membina idea sendiri
-
mencuba teknik baru
-
meneroka pendekatan baru
-
memanipulasi idea
-
imaginasi tinggi
Suka mengkaji dan menyelidik
-
dapat memberi makna/pengertian kepada sesuatu ciptaan
-
bertanya dan memcari penjelasan
-
mencari penemuan baru

No comments:

Post a Comment